Privaatsuspoliitika

Viimati muudetud: 15 juuni , 2021

See privaatsuspoliitika kirjeldab meie eeskirju ja protseduure teie teabe kogumise, kasutamise ja avalikustamise kohta, kui te teenust kasutate, ning räägib teile teie privaatsusõigustest ja sellest, kuidas seadus teid kaitseb.

Kasutame Teie Isikuandmeid Teenuse pakkumiseks ja täiustamiseks. Teenust kasutades nõustute teabe kogumise ja kasutamisega vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Mõisted

Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatakse järgmisi mõisteid:

Konto on ainulaadne konto, mis on loodud selleks, et pääseksite juurde meie teenusele või meie teenuse osadele.

Ettevõte (käesolevas Lepingus nimetatakse kas “Ettevõte”, “Meie”, “Meist”) viitab DMC Velo OÜ-le, Pirita tee 20/2. Tuba 318.

Küpsised on väikesed failid, mille veebisait paigutab Teie arvutisse, mobiilseadmesse või mis tahes muusse seadmesse, sisaldades selle paljude kasutusalade hulgas teie sirvimisajaloo üksikasju sellel veebisaidil.

Riik: viitab Eesti

Seade on mis tahes seade, mis pääseb teenusele juurde (nt arvuti, mobiiltelefon või digitaalne tahvelarvuti).

Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava isikuga.

Teenus viitab veebisaidile.

Teenusepakkuja on füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb andmeid Ettevõtte nimel. See viitab kolmandate osapoolte ettevõtetele või üksikisikutele, kelle ettevõte on tööle võtnud Teenuse hõlbustamiseks, Teenuse osutamiseks Ettevõtte nimel, Teenusega seotud teenuste osutamiseks või Ettevõtte abistamiseks Teenuse kasutamise analüüsimisel.

Kasutusandmed on automaatselt kogutud andmed, mis on loodud teenuse või Teenuse infrastruktuuri enda abil (näiteks lehekülastuse kestus).

Veebisait viitab DMC Velole, millele pääseb ligi dmcvelo.ee

Teie isikuandmete kogumine ja kasutamine

Kogutud andmete tüübid

Isikuandmed

Meie teenust kasutades võime paluda teil anda meile teatud isikut tuvastavat teavet, mida saab kasutada Teiega ühenduse võtmiseks või teie tuvastamiseks. Isikut tuvastav teave võib muu hulgas hõlmata järgmist:

E-posti aadress

Ees- ja perekonnanimi

Telefoninumber

Aadress, osariik, maakond, sihtnumber, linn

Kasutusandmed

Kasutusandmed

Kasutusandmeid kogutakse teenuse kasutamisel automaatselt.

Kasutusandmed võivad sisaldada sellist teavet nagu teie seadme Interneti-protokolli aadress (nt IP-aadress), brauseri tüüp, brauseri versioon, meie teenuse lehed, mida külastate, teie külastuse kellaaeg ja kuupäev, nendel lehtedel veedetud aeg, seadme kordumatud identifikaatorid ja muud diagnostikaandmed.

Kui kasutate teenust mobiilsideseadme kaudu või selle kaudu, võime koguda teatud teavet automaatselt, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutatava mobiilseadme tüüpi, teie mobiilseadme kordumatut ID-d, teie mobiilseadme IP-aadressi, teie mobiilset operatsioonisüsteemi, kasutatava mobiilse Interneti-brauseri tüüpi, seadme kordumatuid identifikaatoreid ja muid diagnostikaandmeid.

Samuti võime koguda teavet, mida Teie brauser saadab iga kord, kui külastate meie teenust või kui kasutate teenust mobiilsideseadme kaudu või selle kaudu.

Jälgimistehnoloogiad ja küpsised

Kasutame küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogiaid, et jälgida meie teenuse tegevust ja salvestada teatud teavet. Kasutatavad jälgimistehnoloogiad on majakad, sildid ja skriptid teabe kogumiseks ja jälgimiseks ning Meie teenuse täiustamiseks ja analüüsimiseks. Meie kasutatavad tehnoloogiad võivad hõlmata järgmist:

Küpsised või brauseri küpsised. Küpsis on väike fail, mis on paigutatud Teie seadmesse. Võite anda oma brauserile korralduse keelduda kõigist küpsistest või näidata, millal küpsis saadetakse. Kui te aga küpsiseid ei aktsepteeri, ei pruugi teil olla võimalik meie teenuse mõnda osa kasutada. Kui te ei ole kohandanud oma brauseri seadistust nii, et see keeldub küpsistest, võib meie teenus kasutada küpsiseid.

Flashi küpsised. Meie teenuse teatud funktsioonid võivad kasutada kohalikke salvestatud objekte (või Flashi küpsiseid), et koguda ja salvestada teavet teie eelistuste või teie tegevuse kohta meie teenuses. Flash-küpsiseid ei halda samad brauseri seaded, mida kasutatakse brauseri küpsiste jaoks. Lisateavet Selle kohta, kuidas flash-küpsiseid kustutada, leiate aadressilt https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_ “Kus ma saan muuta keelamise või kohalike jagatud objektide kustutamise seadeid?”.

Veebimajakad. Meie teenuse teatud osad ja e-kirjad võivad sisaldada väikeseid elektroonilisi faile, mida tuntakse veebimajakatena (nimetatakse ka selgeteks gifideks, pikslite siltideks ja ühepiksliteks gifideks), mis võimaldavad ettevõttel näiteks loendada kasutajaid, kes on neid lehti külastanud või e-kirja avanud, ja muud seotud veebisaidi statistikat (näiteks teatud sektsiooni populaarsuse registreerimine ning süsteemi ja serveri terviklikkuse kontrollimine).

Küpsised võivad olla “Püsivad” või “Seansi” küpsised. Püsiküpsised jäävad teie personaalarvutisse või mobiilseadmesse, kui lähete võrguühenduseta režiimi, samas kui seansiküpsised kustutatakse kohe, kui sulgete oma veebibrauseri. Lisateave küpsiste kohta: Mis on küpsised? .

Kasutame nii seansi- kui ka püsiküpsiseid järgmistel eesmärkidel:

Vajalik / Oluline küpsistetüüp: SeansiküpsisedAdministered by: UsPurpose: Need küpsised on hädavajalikud, et pakkuda Teile veebilehe kaudu kättesaadavaid teenuseid ja võimaldada Teil kasutada mõningaid selle funktsioone. Need aitavad autendida kasutajaid ja vältida kasutajakontode petturlikku kasutamist. Ilma nende küpsisteta ei saa teie soovitud teenuseid pakkuda ja me kasutame neid küpsiseid ainult teile nende teenuste pakkumiseks.

Küpsiste poliitika / teadete aktsepteerimise küpsistetüüp: PüsiküpsisedAdministered by: UsPurpose: Need küpsised tuvastavad, kas kasutajad on nõustunud küpsiste kasutamisega Veebilehel.

Funktsionaalsusküpsistetüüp: püsiküpsisedAdoteerime: UsPurpose: need küpsised võimaldavad meil meeles pidada valikuid, mida teete veebisaidi kasutamisel, näiteks oma sisselogimisandmete või keele-eelistuste meeldejätmine. Nende küpsiste eesmärk on pakkuda teile isiklikumat kogemust ja vältida seda, et peate iga kord, kui veebisaiti kasutate, oma eelistused uuesti sisestama.

Lisateavet kasutatavate küpsiste ja teie küpsistega seotud valikute kohta leiate meie küpsiste poliitikast või meie privaatsuspoliitika jaotisest Küpsised.

Teie isikuandmete kasutamine

Ettevõte võib Isikuandmeid kasutada järgmistel eesmärkidel:

Meie teenuse pakkumiseks jahooldamiseks , sealhulgas meie teenuse kasutamise jälgimiseks.

Oma konto haldamiseks: teenuse kasutajaks registreerimise haldamiseks. Teie esitatud isikuandmed võivad anda Teile juurdepääsu teenuse erinevatele funktsioonidele, mis on teile registreeritud kasutajana kättesaadavad.

Lepingu täitmiseks: ostetud toodete, esemete või teenuste ostulepingu või teenuse kaudu meiega sõlmitud mis tahes muu lepingu väljatöötamine, täitmine ja teostamine.

Teiega ühenduse võtmiseks: teiega e-posti, telefonikõnede, SMS-i või muu samaväärse elektroonilise side vormi kaudu ühenduse võtmiseks (nt mobiilirakenduse tõuketeatised funktsioonide, toodete või lepinguliste teenustega seotud värskenduste või informatiivse suhtluse kohta, sealhulgas turvavärskendused), kui see on nende rakendamiseks vajalik või mõistlik.

Teile uudiste, eripakkumiste ja üldise teabe edastamiseks muude meie pakutavate kaupade, teenuste ja sündmuste kohta, mis on sarnased nendega, mida olete juba ostnud või mille kohta olete küsinud, välja arvatud juhul, kui olete otsustanud sellist teavet mitte saada.

Teie taotluste haldamiseks: osalege ja hallake oma taotlusi meile.

Ettevõtte üleminekuks: võime kasutada Teie andmeid, et hinnata või teostada ühinemist, loovutamist, restruktureerimist, ümberkorraldamist, likvideerimist, likvideerimist või muud meie vara või kogu Meie vara müüki või üleandmist kas tegevuse jätkamise või pankroti, likvideerimise või muu sarnase menetluse osana, kus meie valduses olevad Isikuandmed meie Teenuse kasutajate kohta kuuluvad üleantud varade hulka.

Muudel eesmärkidel: võime teie teavet kasutada muudel eesmärkidel, näiteks andmeanalüüsiks, kasutussuundumuste tuvastamiseks, meie reklaamikampaaniate tõhususe määramiseks ning meie teenuse, toodete, teenuste, turunduse ja teie kogemuse hindamiseks ja täiustamiseks.

Võime jagada Teie isikuandmeid järgmistel juhtudel:

Teenusepakkujatega: võime jagada teie isikuandmeid teenusepakkujatega, et jälgida ja analüüsida meie teenuse kasutamist, teiega ühendust võtta.

Äriülekannete puhul: võime jagada või edastada Teie isikuandmeid seoses ettevõtte varade ühinemise, müügi, rahastamise või omandamisega või nende osa omandamisega teisele ettevõttele või läbirääkimiste ajal.

Sidusettevõtetega: võime jagada teie teavet oma sidusettevõtetega, millisel juhul nõuame, et need sidusettevõtted austaksid seda privaatsuspoliitikat. Sidusettevõtete hulka kuuluvad Meie emaettevõte ja muud tütarettevõtted, ühisettevõtte partnerid või muud ettevõtted, mida me kontrollime või mis on meiega ühise kontrolli all.

Äripartneritega: võime jagada teie teavet oma äripartneritega, et pakkuda teile teatud tooteid, teenuseid või kampaaniaid.

Teiste kasutajatega: kui jagate isikuandmeid või suhtlete muul viisil avalikes kohtades teiste kasutajatega, võivad kõik kasutajad sellist teavet vaadata ja seda võib avalikult levitada väljaspool.

Teie nõusolekulvõime teie isikuandmeid avaldada mis tahes muul eesmärgil Teie nõusolekul.

Teie isikuandmete säilitamine

Ettevõte säilitab Teie Isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Me säilitame ja kasutame Teie Isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui meilt nõutakse teie andmete säilitamist kohaldatavate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie õiguslepingute ja -eeskirjade jõustamiseks.

Ettevõte säilitab kasutusandmeid ka siseanalüüsi eesmärgil. Kasutusandmeid säilitatakse tavaliselt lühema aja jooksul, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse meie teenuse turvalisuse tugevdamiseks või funktsionaalsuse parandamiseks või kui meil on seaduslik kohustus säilitada neid andmeid pikemaajaliselt.

Teie isikuandmete edastamine

Teie andmeid, sealhulgas Isikuandmeid, töödeldakse Ettevõtte esindustes ja muudes kohtades, kus töötlemisega seotud osapooled asuvad. See tähendab, et seda teavet võidakse edastada ja hallata arvutites, mis asuvad väljaspool Teie osariiki, provintsi, riiki või muud valitsusjurisdiktsiooni, kus andmekaitseseadused võivad erineda Teie jurisdiktsioonist.

Teie nõusolek selle privaatsuspoliitikaga, millele järgneb sellise teabe esitamine, esindab teie nõusolekut selle edastamisega.

Ettevõte võtab kõik mõistlikult vajalikud meetmed tagamaks, et Teie andmeid käsitletakse turvaliselt ja kooskõlas käesolevate privaatsuseeskirjadega ning teie isikuandmeid ei edastata organisatsioonile ega riigile, välja arvatud juhul, kui on olemas piisavad kontrollimeetmed, sealhulgas Teie andmete ja muude isikuandmete turvalisus.

Teie isikuandmete avalikustamine

Äritehingud

Kui Ettevõte osaleb ühinemises, omandamises või vara müügis, võidakse Teie Isikuandmeid edastada. Teavitame sellest enne Teie Isikuandmete edastamist ja nende suhtes kohaldatakse teistsugust privaatsuspoliitikat.

Õiguskaitse

Teatud tingimustel võidakse Ettevõttelt nõuda Teie Isikuandmete avaldamist, kui seda nõuab seadus või kui see on vajalik riigiasutuste (nt kohus või valitsusasutus) kehtivate taotluste alusel.

Muud õiguslikud nõuded

Ettevõte võib avaldada Teie Isikuandmeid heas usus, et selline tegevus on vajalik:

Juriidilise kohustuse täitmine

Kaitsta ja kaitsta Ettevõtte õigusi või vara

Teenusega seotud võimalike väärtegude ennetamine või uurimine

Teenuse kasutajate või avalikkuse turvalisuse kaitsmine

Kaitse õigusliku vastutuse eest

Teie isikuandmete turvalisus

Teie isikuandmete turvalisus on Meile oluline, kuid pidage meeles, et ükski Interneti kaudu edastamise viis ega elektroonilise säilitamise meetod ei ole 100% turvaline. Kuigi me püüame teie isikuandmete kaitsmiseks kasutada äriliselt vastuvõetavaid vahendeid, ei saa me tagada selle täielikku turvalisust.

Laste privaatsus

Meie teenus ei pöördu alla 13-aastaste poole. Me ei kogu teadlikult isikut tuvastavat teavet kelleltki alla 13-aastaselt. Kui olete lapsevanem või eestkostja ja olete teadlik, et Teie laps on meile isikuandmeid edastanud, võtke meiega ühendust. Kui saame teada, et oleme kogunud isikuandmeid kõigilt alla 13-aastastelt ilma vanema nõusolekut kontrollimata, astume samme selle teabe eemaldamiseks Meie serveritest.

Kui teil on vaja tugineda nõusolekule kui teie andmete töötlemise õiguslikule alusele ja teie riik nõuab vanema nõusolekut, võime enne selle teabe kogumist ja kasutamist nõuda teie vanema nõusolekut.

Lingid teistele veebisaitidele

Meie teenus võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida me ei halda. Kui klõpsate linki Kolmas osapool, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame tungivalt üle vaadata iga külastatava saidi privaatsuspoliitika.

Meil puudub kontroll kolmandate osapoolte saitide või teenuste sisu, privaatsuseeskirjade või tavade üle ega võta vastutust nende eest.

Selle privaatsuspoliitika muudatused

Võime aeg-ajalt oma privaatsuspoliitikat uuendada. Teavitame Teid kõigist muudatustest, postitades sellele lehele uue privaatsuspoliitika.

Enne muudatuse jõustumist anname teile sellest teada e-posti teel ja/või silmapaistva teatega meie teenuses ning värskendame selle privaatsuspoliitika ülaosas olevat kuupäeva “Viimati värskendatud”.

Teil soovitatakse muudatuste korral see privaatsuspoliitika perioodiliselt üle vaadata. Selle privaatsuspoliitika muudatused jõustuvad, kui need on sellele lehele postitatud.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võite meiega ühendust võtta:

E-posti teel: info@dmcvelo.ee

Külastades seda lehte meie kodulehel: www.dmcvelo.ee

Telefoninumber: +372 5608 0870